Etiketa
9.png (253 362 bytes)
Etiketa pro management
I v tomto rychle se rozvíjejícím světě se ještě stále naštěstí obklopujeme lidmi a komunikujeme s nimi.
V našem kurzu budeme procvičovat pravidla, techniky a triky, které mohou zvýšit vaši profesionální pověst a posílit konečný výsledek a zejména pozitivní dojem z vašich jednání, bez ohledu na to, zda jde o jednání obchodní, či čistě společenské.


Témata zahrnují
 • První dojem, důvěra, small talk, kulturní rozdíly v pozdravech
 • Kontaktní situace, pozdrav, představování, podávání ruky, oslovování, tykání / vykání, výměna kontaktních informací, vizitky
 • Zasedací pořádek při obchodním jednání
 • Neverbální komunikace
 • Dovednosti v oblasti obchodu a na obchodních schůzkách
 • Etiketa oblékání
 • Společenské akce, pozvánka (zkratky používané na pozvánkách), firemní akce
 • Etiketa stolování
 • Kdo objednává, kdo platí při obchodním jednání
 • Etiketa chování na sociálních sítích
 • Etiketa emailu a korespondence
 • Multikulturní rozdíly ve vyjednávání a na společenských akcíchPočet konzultačních hodin bude nastaven podle očekávání a potřeb klientů. Výše uvedené kurikulum je plánováno na rozsah 30 hodin. Skutečný rozsah bude určen dle vstupních dovedností klienta. V uvedeném časovém rozsahu bude vysvětleno a procvičeno chování dle potřeb klienta na základě individuálního pohovoru s klientem, ze kterého vyplynou konkrétní školené body.
© 2020 - 2022 Iva Pluháčková - Ochrana osobních údajů - Všeobecné obchodní podmínky